Blog

22.11.2021
Czy życie w nałogu jest naszym wyborem? Czy każdy kto chce może bez problemu żyć w trzeźwości? Na te pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Powiesz, że nie chcesz to nie pijesz… ale to nie takie proste! Alkoholizm to choroba a od tego nie tak łatwo się uwolnić. Pewnie żaden alkoholik przy wypijaniu pierwszego w życiu kieliszka nie przypuszczał, że ten problem dotknie właśnie jego…
22.11.2021
Nie będzie mylnym stwierdzenie, że w obecnym świecie alkoholizm jest chorobą cywilizacyjną! Chorobą, która dotyka wszystkich sfer społecznych, osób w każdym wieku, zarówno mężczyzn jaki i kobiet. Tak, kobiety również miewają problem z nadużywaniem alkoholu! W wielu środowiskach jest to pilnie strzeżony sekret. Bo przecież kobieta, bo matka, bo żona…
17.11.2021
Ostatnie miesiące a może już za chwilę będziemy mówić lata życia w pandemii, życia w ciągłej niepewności, w nieustającym strachu przed tym co przed nami doprowadziło wiele osób do wielu skrajności. Począwszy od problemów finansowych, problemów z pracą przez kłopoty rodzinne jaki i kłopoty ze zdrowiem…
10.11.2021
Choroba alkoholowa dotyka nie tylko osoby „sięgające po kieliszek”, jest to choroba destrukcyjnie wpływająca na wszystkich członków rodziny. Współuzależnienie nie oznacza wspólnego picia, współuzależnienie to strach, chaos i ciągły lęk co nas za chwilę czeka…
30.09.2021

Problem alkoholizmu dotyka osoby niemal z każdego środowiska. Mylnie łączony jest jedynie z osobami z „marginesu społecznego”.  Alkoholik nie zawsze musi się ujawniać na zewnątrz, nie zawsze musi być brudny, bezrobotny czy bezdomny… 

12.04.2021

Osoba współuzależniona trwa w związku z osobą uzależnioną od alkoholu, biorąc na siebie często niemożliwą do przeprowadzenia misję uratowania partnera i wyrwania go ze szponów nałogu. Życie takich osób to wieczna…

4.03.2021

Alkoholicy wysokofunkcjonujący, czyli HFA (ang. High Functioning Alcoholics), to grupa pacjentów z problemem alkoholowym o bardzo specyficznym obrazie uzależnienia.

Alkoholicy wysokofunkcjonujący to często tak zwani „ludzie sukcesu”…