12.04.2021

Osoba współuzależniona trwa w związku z osobą uzależnioną od alkoholu, biorąc na siebie często niemożliwą do przeprowadzenia misję uratowania partnera i wyrwania go ze szponów nałogu. Życie takich osób to wieczna…

4.03.2021

Alkoholicy wysokofunkcjonujący, czyli HFA (ang. High Functioning Alcoholics), to grupa pacjentów z problemem alkoholowym o bardzo specyficznym obrazie uzależnienia.

Alkoholicy wysokofunkcjonujący to często tak zwani „ludzie sukcesu”…